choice language version EN PL

ludzie

Szczegółowe omówienie wyników badań, wraz z opisem metodyki badań, wniosków wynikających z uzyskanych wyników oraz opracowanymi na ich podstawie rekomendacjami znajdziecie Państwo w raporcie podsumowującym: Jawność, transparentność, partycypacja – czyli w jaki sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej? Raport z badań.

 

W załączonych poniżej prezentacjach z konferencji podsumowującej znajdziecie Państwo omówienie wyników badań.

Wśród załączonych dokumentów znajduje się dodatkowo prezentacja Dyrektora Macieja Gronia z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, pt. Implementacja prawa unijnego w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – doświadczenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 

 

 

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION