choice language version EN PL

ludzie

 

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – prawo wolnościowe i prawo gospodarcze

 

Data: 25  czerwca 2014

Miejsce: Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 195 a

 

 

 

9:30

 

 

Rejestracja i powitalna kawa

 

 

10:00

 

 „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej” – społecznicy dla administracji publicznej

 

Anna Siemek-Filuś

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

 

 

10:15

 

 

Ranking przejrzystości – wyniki badań w zakresie dostępu do informacji publicznej

 

Małgorzata Brennek

Fundacja Republikańska

 

 

10:35

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Stan obecny i postulaty zmian.

 

Dr Agnieszka Piskorz-Ryń

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

10:55

 

Informacja publiczna – planowane działania, projektowane zmiany prawne

 

Maciej Groń

Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 

11:15

 

 

Różne formy partycypacji obywatelskiej w samorządach

Ewa Kapilewicz

Specjalista w projekcie „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej”

 

 

11:35

 

 

Przerwa kawowa

 

 

12:00

 

Przejrzystość w procesie stanowienia prawa na poziomie centralnym – studia przypadku

 

Tomasz Skłodowski

Specjalista w projekcie „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej”

 

 

12:20

 

Realizacja prawa do informacji publicznej – wnioski i rekomendacje

 

Dr Grzegorz Sibiga

Zakład Prawa Administracyjnego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 

12:40

Europejskie doświadczenia dotyczące dostępu do informacji publicznej

 

Andreas Pavlou

Access Info Europe

 

 

13:00

 

Wręczenie dyplomów dla zwycięzców rankingu przejrzystości

 

 

 

13:15

 

 

 

Panel dyskusyjny

 

Dr Agnieszka Piskorz-Ryń, Andreas Pavlou, Maciej Groń (dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC), przedstawiciele administracji samorządowej – laureaci rankingu przejrzystości

Prowadzenie: Anna Siemek-Filuś

 

 

 

13:45

 

 

LUNCH

 

 

14:30

 

 

Zakończenie konferencji

 

 

 

 

 

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION