choice language version EN PL

ludzie

W ramach projektu zawiązana została Sieć organizacji pozarządowych, które będą wspólnie podejmowały działania na rzecz większej przejrzystości w życiu publicznym.

Sieć tworzą obecnie:

  • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
  • Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab,
  • Fundacja Republikańska,
  • Fundacja Widzialni,
  • Fundacja Instytut Aurea Libertas,
  • Stowarzyszenie "Miasta w Internecie".

Naszym zamierzeniem jest, aby Sieć stała się platformą do stałej, przekraczającej ramy projektu, współpracy organizacji, na rzecz rozwoju demokracji w Polsce.  

W przypadku chęci przystąpienia do Sieci prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: Tel: 502 363 843, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION