choice language version EN PL

ludzie
  1. Na podstawie wyników badań opracowany zostanie Ranking Przejrzystości badanych urzędów.

  2. Sporządzony zostanie Raport o realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania, który zawierał będzie diagnozę wdrażania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez instytucje centralne i samorządowe na podstawie badań zrealizowanych w projekcie i analiz ekspertów.

  3. W toku realizacji projektu powstanie Sieć organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania przejrzystości działań instytucji publicznych.

 

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION