choice language version EN PL

ludzie

Projekt dotyczy wdrażania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez instytucje publiczne  szczebla centralnego i samorządowego. Ogólny cel projektu to przyczynienie się do bardziej skutecznej realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej, w tym w celu jej ponownego wykorzystywania, poprzez dostarczenie obywatelom i organizacjom pozarządowym (NGOs) wiedzy opartej na dowodach analitycznych potrzebnej do społecznej kontroli wdrażania tego prawa oraz jego skutecznego egzekwowania.

W ramach proj. opracowany zostanie RANKING wybranych instytucji szczebla centralnego i samorządowego (w sumie 102) według Indeksu Przejrzystości, zbiorczego wskaźnika pozwalającego na porównawczy pomiar zakresu i sposobu realizacji ustawy o dostępie do informacji Publicznej.

Na projekt złoży się również analiza dostępu do informacji publicznej na temat procesu legislacyjnego na szczeblu centralnym i samorządowym oraz  zawiązana zostanie sieć NGO-sów , działających w celu wywarcia wpływu na instytucje publiczne aby zwiększyły przejrzystości swoich działań oraz powstanie Raport o realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania.

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION