choice language version EN PL

ludzie

Ogólny cel projektu to przyczynienie się do bardziej skutecznej realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej, w tym w celu jej ponownego wykorzystywania, poprzez dostarczenie obywatelom i organizacjom pozarządowym wiedzy opartej na dowodach analitycznych, potrzebnej do społecznej kontroli wdrażania tego prawa oraz jego skutecznego egzekwowania.

Cele szczegółowe to:

  • zdobycie kompleksowej wiedzy, opartej na dowodach analitycznych, na temat realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania przez polskie instytucje publiczne szczebla centralnego i samorządowego, potrzebnej do społecznej kontroli wdrażania tych praw oraz ich skutecznego egzekwowania,
  • dostarczenie powyższej wiedzy grupom docelowym,
  • stworzenie Sieci organizacji pozarządowych działających na rzecz zwiększania przejrzystości działań instytucji publicznych.
SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION