choice language version EN PL

ludzie

Zapraszamy do udziału w konferencji o tematyce związanej z projektem "Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej". Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” odbędzie się 24 kwietnia 2015r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3).

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stosunkowo niedawno wprowadzone do polskiego porządku prawnego, jest istotnym elementem jawności administrowania i wraz z samym prawem do informacji publicznej, stanowi podwaliny otwartego rządzenia, a co za tym idzie warunkuje rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Niestety, jak wynika z przygotowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” raportu z badań przeprowadzonych w ramach projektu, któremu poświęcona jest niniejsza strona internetowa („Jawność, Transparentność, Partycypacja - czyli w jaki sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej” [Tarnów 2014]), poziom wiedzy wśród przedstawicieli administracji publicznej, w zakresie zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest niezadowalający.

W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, która odbędzie się 24 kwietnia 2015r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3), Budynek 21 Auditorium Maximum(konferencja - Aula Schumana, warsztaty – sale 327 i 225).

Podczas konferencji (w tym w części warsztatowej) zapoznacie się Państwo z zasadami i trybem realizacji prawa do ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz zasadami ograniczenia tego prawa, z jego ekonomicznym aspektem oraz specyficznymi zasadami ponownego wykorzystania zasobów bibliotek, muzeów i archiwów, poznacie również wybrane dobre praktyki w zakresie tworzenia usług bazujących na danych publicznych.

Na Państwa zgłoszenia (wraz z informacją, który warsztat Państwo wybieracie) czekamy do 17. kwietnia br. pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w ramach projektu „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym“), Stowarzyszenie „Miasta w Internecie“ oraz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Program konferencji w załączniku poniżej.

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION