choice language version EN PL

ludzie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zatytułowanej "PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – prawo wolnościowe i prawo gospodarcze", podsumowującej projekt, która odbędzie się 25 czerwca br. w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 195a.

Obecnie w Polsce testujemy różne mechanizmy angażujące obywateli w życie publiczne, tym samym wpisujemy się w odczuwalny w całej Europie nurt otwartego rządzenia. Coraz częściej administracja publiczna, tak centralna, jak i samorządowa, korzysta z różnych form partycypacji publicznej, dając tym samym mieszkańcom możliwość włączenia się w ważne dla poszczególnych społeczności procesy decyzyjne. Dzięki temu rozwijamy w Polsce społeczeństwo obywatelskie.

Jednak podstawą, która tworzy podwaliny otwartego rządzenia oraz warunkuje jego rozwój w Polsce jest prawo do informacji publicznej. Dlatego też  Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” postanowiło przeprowadzić ogólnopolskie badania, pozwalające dokonać oceny jego realizacji w praktyce.

Celem badania było zarówno sprawdzenie, jak realizowane jest prawo do informacji publicznej oraz  prawo do jej ponownego wykorzystania. Pierwsze ma wyraźnie wolnościowy wymiar, jest to prawo obywateli, mieszkańców do informacji o tym, co i jak robią władze. Drugie z kolei, jest prawem mającym także, choć nie tylko, wyraźny wymiar ekonomiczny, jest to bowiem prawo do tworzenia „wartości dodanej” na bazie informacji publicznej.

Wyniki badania i wynikające z nich wnioski i rekomendacje zostaną przedstawione w czasie konferencji „PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – prawo wolnościowe i prawo gospodarcze”, która odbędzie się 25  czerwca 2014 w Warszawie (ul. Aleje Jerozolimskie 195 a). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia proszę kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie 12 633 32 53 w. 26

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY!

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION