choice language version EN PL

ludzie

Związek Powiatów Polskich przygotował dokument, w którym postuluje zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Wśród podstawowych problemów, jakie wynikają z praktyki stosowania obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do informacji publicznej, a które uzasadniać mają celowość proponowanych zmian, wymienia: brak precyzyjnej definicji „informacji publicznej”, brak definicji informacji publicznej przetworzonej, brak jednoznacznego odwołania się ustawodawcy do obowiązku stosowania, przy rozpatrywaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej, przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, brak jednoznacznego określenia relacji ustawy o dostępie do informacji publicznej z przepisami innych ustaw odmiennie regulujących zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, brak jednoznacznych przepisów dotyczących postępowania z informacjami o charakterze wewnętrznym, brak możliwości naliczania opłat za udostępnienie informacji publicznej na wniosek strony i w końcu, fikcyjność przepisów dotyczących ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Pełny tekst dokumentu przygotowanego przez Biuro Związku Powiatów Polskich, Dział Monitoringu Legislacyjnego, Inicjatyw i Analiz jest dostępny do pobrania pod artykułem.

Do postulatów Związku odniosło się Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej (program Stowarzyszenia Sieć Obywatelska - Watchdog Polska). Eksperci Centrum mocno skrytykowali postulaty ZPP, zarzucając Związkowi, że proponując wprowadzanie zmian w obszarze dostępu do informacji publicznej uwzględnia tylko wygodę urzędników.

Na bazie wyników badań przeprowadzonych w projekcie „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej” także przygotowane zostaną postulaty zmian w przepisach prawa w obszarze dostępu do informacji publicznej. Propozycje zmian zostaną omówione w raporcie o realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania, który zostanie opublikowany w lipcu 2014 roku oraz usłyszeć w czasie konferencji projektowej planowanej na czerwiec 2014 rok.

 

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION