choice language version EN PL

ludzie

Naszymi działaniami zainteresował się Dziennik Gazeta Prawna. W artykule pt. "Społecznicy zbadają przejrzystość urzędów", opisano działania, jakie zostaną zrealizowane w projekcie i wskazano, jakie przyświecają nam cele.

Poniżej zamieszczono ww. artykuł.

 

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION