choice language version EN PL

ludzie

W ramach projektu przewidujemy zawiązanie Sieci organizacji pozarządowych, które będą podejmowały wspólne działania na rzecz większej przejrzystości w życiu publicznym.

Naszym zamierzeniem jest aby Sieć stała się platformą do stałej, przekraczającej ramy projektu, współpracy naszych organizacji, na rzecz rozwoju demokracji w Polsce. Współpraca taka mogłaby polegać na realizacji  wspólnych projektów badawczych, wyrażanie stanowisk i opinii, zgłaszaniu propozycji nowych rozwiązań legislacyjnych i instytucjonalnych czy kierowaniu zapytań/petycji.   

Organizacje zainteresowania współpracą prosimy o wysłanie informacji elektronicznej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub kontakt telefoniczny Panią Anną Siemek-Filuś (tel. 502 363 843) lub Panią Małgorzatą Brennek (tel. 601-885-883).

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION