choice language version EN PL

ludzie

Zależy nam na możliwie jak najszerszym rozpowszechnianiu wiedzy o projekcie, dlatego korzystamy również z pośrednictwa mediów, aby docierać z informacją do naszych grup docelowych. Pierwszą publikację znajdziecie Państwo na stronach PAPu samorządowego

http://www.samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.promocja/125631/Badaja-przejrzystosc--Obywatelski-monitoring-realizacji-prawa-do-informacji-publicznej

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION