choice language version EN PL

ludzie

Zapraszamy do udziału w konferencji o tematyce związanej z projektem "Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej". Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” odbędzie się 24 kwietnia 2015r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3).

Czytaj więcej...

Administracja w Polsce coraz lepiej wywiązuje się z obowiązku udostępniania informacji publicznej społeczeństwu, dzięki czemu obywatele mają do niej coraz łatwiejszy i pełniejszy dostęp. Z drugiej jednak strony, urzędy robią bardzo niewiele, by ułatwić ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (re-use). To jedna z przeszkód leżących na drodze rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Takie, główne wnioski płyną z konferencji „Prawo do informacji publicznej – prawo wolnościowe i prawo gospodarcze”, która 25 czerwca odbyła się w Warszawie.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zatytułowanej "PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – prawo wolnościowe i prawo gospodarcze", podsumowującej projekt, która odbędzie się 25 czerwca br. w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 195a.

Czytaj więcej...

Związek Powiatów Polskich przygotował dokument, w którym postuluje zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Czytaj więcej...

Budżet obywatelski lub inaczej partycypacyjny to forma konsultacji społecznych w sprawie  przeznaczenia części środków z ogólnego budżetu miasta/gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań. Ta nowa forma konsultacji w krótkim czasie stała się bardzo popularna w polskich jednostkach samorządu terytorialnego. Od praktykowanych dotąd konsultacji społecznych różni je jedna kwestia – rezultaty z zasady powinny być dla władz samorządowych wiążące. W ciągu ostatnich dwóch lat powstało wiele modeli realizowania budżetów obywatelskich o bardzo zróżnicowanym stopniu faktycznego wpływu mieszkańców na decyzje.  

Czytaj więcej...

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION